Utgravingsprosjekt

Vågstrandstunnelen, Våge Nedre


Sted: Rauma, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Raymond Sauvage

Tidsrom: 2013


Om prosjektet

I tidsrommet 22. juli til 30. august 2013 ble det utført arkeologiske undersøkelser på gården Våge nedre i Rauma, Møre og Romsdal. Undersøkelsens formål var å undersøke dyrkningslag og bosetningsspor, for å finne svar på problemstillinger rundt alder og dannelse av dyrkningslagene på stedet samt å påvise organisering av bosetning og ulike aktivitetsområder på stedet. Det ble funnet flere faser av dyrkningslag, ulike typer røyser samt bosetningsspor i form av stolpehull, kokegroper og ulike nedgravninger. Kontekster er datert fra senmesolittikum til moderne tid.