Utgravingsprosjekt

Vagle


Sted: Sandnes, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Oliver Sørskog

Tidsrom: mai - juli, 2020


Om prosjektet

 

Vi graver i forbindelse med utvidelsen av Vagle Næringspark. Vi graver to lokaliteter hvor det primært er påvist bosetningsspor, inkludert mulige graver og dyrkningslag, fra eldre jernalder, men flere løsfunn indikerer også aktivitet i siste del av steinalder og bronsealder.