Utgravingsprosjekt

Værn, Sarpsborg kommune


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Ole Christian Lønaas

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Arkeologiske undersøkelser av gravhaug fra jernalder i anledning utbygging av omsorgsboliger.

09.05-03.06, 4 uker