Utgravingsprosjekt

Være


Sted: Trondheim, Trøndelag
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Geir Grønnesby

Tidsrom: August - september, 2018


Om prosjektet

Gravrøyser fra jernalder