Utgravingsprosjekt

Tjeldstø


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2020


Om prosjektet

Tjeldstø, Øygarden.

Steinalderlokaliteter.