Utgravingsprosjekt

Svarvaren


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Anja Roth Niemi

Tidsrom: 2017


Om prosjektet

Undersøkelse av boplass med mulige tufter fra tidlig mesolittikum, Svarvaren, Tromsø.