Utgravingsprosjekt

Svanevågen


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Camilla Zinsli

Tidsrom: april - mai, 2019


Om prosjektet

Steinalderundersøkelse i forbindelse med etablering av vann og avløp. Lokaliteten ble påvist ved tre positive prøvestikk, med til sammen. Registreringen påviste 41 funn i form av en skraper, retusjerte avslag, bipolare kjernefragment og avslag av flint, kvarts, kvartsitt og rhyolitt. I tillegg var det et gjennomgående lag i prøvestikkene som ble tolket som et mulig kulturlag og en dateringsprøve fra laget plasserer lokaliteten tidlig i yngre steinalder, 3955-3770 f.Kr.