Utgravingsprosjekt

Straume


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2020


Om prosjektet

Straume, Bergen.

Undersøkelse av bosetningsspor og steinalderlokalitet.