Utgravingsprosjekt

Storhov


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Birgit Maixner

Tidsrom: 2015


Om prosjektet

Sikringsundersøkelse.