Utgravingsprosjekt

Stokkeland bru


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Axel J. Mjærum

Tidsrom: April - juli, 2019


Om prosjektet

Bosetningsspor, jernvinneanlegg, graver, steinalder og jernalder