Utgravingsprosjekt

Stadheim


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2020


Om prosjektet

Flateavdekking

Tidsrom: 19.05-20.06