Utgravingsprosjekt

Stad skipstunnel


Sted: Stad, Vestland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Yvonne Dahl

Tidsrom: september - oktober, 2020


Om prosjektet

I forbindelse med prosjektet Stad skipstunnel undersøker Universitetsmuseet i Bergen i september og oktober 2020 en rekke dyrkingslokaliteter i tunnelområdet. Særlig vil vi fokusere på driftsformer og endring over tid i denne ytre kystsonen.