Utgravingsprosjekt

Spurkeland


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Søren Diinhoff

Tidsrom: 2020


Om prosjektet

Undersøkelse av gravminne.

Tidsrom: 11.08-15.08 2014