Utgravingsprosjekt

Sperre


Sted: Ålesund, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Trond Eilev Linge

Tidsrom: 2015


Om prosjektet

Flateavdekking, jernalder