Utgravingsprosjekt

Solhaug under Hals store


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Ole Christian Lønaas

Tidsrom: 2017


Om prosjektet

Undersøkelse av graver og mulige bosetningsspor fra eldre jernalder