Utgravingsprosjekt

Solberg (Sørli massetak)


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Kjetil Loftsgarden

Tidsrom: September - oktober, 2018


Om prosjektet

Kullgroper og tjæremiler fra middelalder