Utgravingsprosjekt

Sola kirkeruin


Sted: Sola, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger skal undersøke området nord for eksisterende parkeringsplass ved Sola ruinkirke. Her er det tidligere funnet
bosetningsspor fra eldre og yngre jernalder/middelalder. Hovedhensikten med undersøkelsen er å forsøke å knytte nye strukturer sammen med de som tidligere blitt påvist.