Utgravingsprosjekt

Skjetnan Øvre


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Anne Haug

Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Utgravning av bosetningsspor fra jernalder.

I midten av juni 2014 startet NTNU Vitenskapsmuseet opp sin arkeologiske utgravning på Sjetnan i Trondheim. Utgravningen skal foregå hele sommeren. Det forventes å finne en rekke bosetningsspor på området.

Gården Sjetnan Nedre ligger ca. 8 km sør for Trondheim sentrum, 220 m sør for Tiller kirke. Området som skal utgraves, er i dag åkermark. Området har to adskilte flater, en øvre flate på nivå med husene på gården og en nedre flate 6-7 m lavere og vest for øvre flate. Flatene blir bundet sammen av en relativt bratt bakke. I alt skal nesten 22 000 m2 avdekkes.