Utgravingsprosjekt

Skjerka [sektoravgift]


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Kathrine Stene

Tidsrom: 4 uker, 2017


Om prosjektet

Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med sektoravgift.

Fornminnetype: Jernvinneanlegg fra jernalder-middelalder