Utgravingsprosjekt

Skjerdingstad, Melhus (E6-utbygging)


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Merete Moe Henriksen

Tidsrom: juni-september, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med reguleringsplan for ny E6 gjennom Melhus på strekningen Røskaft- Skjerdingstad, skal NTNU Vitenskapsmuseet undersøke et boplassområde med antatt datering til jernalder. Området ligger på Skjerdingstad i tilknytning til tidligere undersøkte lokaliteter på samme gård hvor det på begynnelsen av 2000-tallet ble påvist hus fra eldre jernalder. På lokaliteten er det påvist bosetningsspor i form av stolpehull, kokegroper, et mulig ildsted, nedgravninger og et koksteinslag. Kull fra bunnen av koksteinslaget har blitt datert til merovingertid. I løpet av undersøkelsen planlegger vi å avdekke et areal på 3129 m2.