Utgravingsprosjekt

Skillemoen


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Anja Roth Niemi

Tidsrom: September, 2018


Om prosjektet

Undersøkelse av tjæremile fra nyere tid