Utgravingsprosjekt

Skårvold, Støren


Sted: Midtre Gauldal, Trøndelag
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Geir Grønnesby

Tidsrom: August-september, 2018


Om prosjektet

Gravminne og to fangstgroper