Utgravingsprosjekt

Skadberg skoletomt


Sted: Sola, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Barbro Dahl

Tidsrom: 2015


Om prosjektet

Utbygging av skole og barnehage i et område hvor det tidligere er fjernet kulturminner og hvor det er påvist anleggsspor ved søkesjakter i dyrkamark.

Tidsrom for utgravinga: 20.04.-30.06.2015