Utgravingsprosjekt

Sandeid


Sted: Vindafjord, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Hilde Fyllingen

Tidsrom: 07.05 - 13.05, 2018


Om prosjektet

I sommer skal vi ha en arkeologisk undersøkelse like utenfor Sandeid sentrum, i Vindafjord kommune. Årsaken er at det skal bygges en lenge etterlengtet gang- og sykkelsti langs strekningen Sandeid-Økland. Vi skal undersøke bosetningsspor hvor ett av stolpehullene ved registeringen ble datert til vikingtid. Det kjennes fra før mange fine funn fra yngre jernalder i Sandeid men det er gjort få arkeologiske undersøkelser der tidligere. Vi ser derfor fram til en spennende sesong.