Utgravingsprosjekt

Rugtvedt-Roverud


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Almut Schülke

Tidsrom: 06.06 - 07.07, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med utvikling av næring i området på Rugtvedt-Roverud skal Kulturhistorisk museum undersøke to lokaliteter fra steinalderen i løpet sommeren 2017. De to lokalitetene ligger på henholdsvis 60 moh og 58 moh noe som peker mot strandlinjedateringer til perioden 7500-7400 f. Kr som tilfaller i midten av perioden vi kaller mellommesolitikum. Under registeringene utført av Telemark fylkeskommunen ble det funnet en del flint i prøvestikkene og deriblant noe som tyder på å være rester av en flekkekjerne. Utgravingene starter opp i begynnelsen av juni.