Utgravingsprosjekt

Røysfelt på Forsandmoen


Sted: Sandnes, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Barbro Irene Dahl

Tidsrom: August - september, 2020


Om prosjektet

Øst på Forsandmoen er planlagte mastefester for ny høyspentlinje Lyse-Fagrafjell i konflikt med fire røyser innenfor et større røysfelt. 24. august rigger fire, etter hvert fem, arkeologer seg til for en inntil seks uker lang utgraving.