Utgravingsprosjekt Rinde

Kragerøs eldste boplass, så langt

28.06.20
Dronefoto av lokaliteten og området rundt. Illustrasjon; Magne Samdal, KHM

Kragerøs eldste boplass er avdekket på Rinde, Telemark og Vestfold. Boplassen er 10 000- 11000 år gammel. Den ligger rundt 74 meter over havet, og var strandbundet da havet sto opp hit etter istidens slutt.

Slik så det ut da havet sto 74 meter høyere enn i dag. Illustrasjon; Magne Samdal KHM.

Den gang da boplassen var i bruk lå den på en halvøy, med god ly i alle retninger, og intet mindre enn tre naturlige båthavner, både i nord, sør og øst.

Her kan det ha blitt trukket båter inn på land, og her kan det ha bodd fangstfolk i kortere eller lengre tid, på jakt etter fisk og selstimer som det er mye av i området.

Lokaliteten under utgraving. Foto; Birgitte Bjørkli KHM.

På boplassen var det et klassisk funnmateriale fra perioden, med flekker og forarbeider til pilspisser i flint, samt en del av en skiveøks i flint. Øksa er ødelagt og brent, og kanskje har den blitt kastet på bålet da boplassen ble forlatt?

Mye av flinten på Rinde er brent.

Skiveøks av flint. Foto Birgitte Bjørkli, KHM.

Den første av flintflekkene som ble funnet på feltet. Foto; Birgitte Bjørkli, KHM