Utgravingsprosjekt

Randaberg


Sted: Randaberg, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder: Astrid Nyland/ Sigrid Dugstad

Tidsrom: Prosjektperiode: 05.09.16 -14.10.16 , 2016


Om prosjektet

Vi graver på Randaberg, rundt krysset Goaveien/ Kyrkjeveien
 
Vi undersøker bosetningsspor og graver fra eldre jernalder i krysset Goaveien/Kyrkjeveien på Randaberg nordvest for Stavanger.
Dette gjør vi fordi Statens vegvesen skal utbedre gang og sykkelstien i det uoversiktlige Goakrysset.