Utgravingsprosjekt

Rakvåg


Sted: Midsund, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Lars Snilstveit Røgenes

Tidsrom: September, 2022


Om prosjektet

Arkeologisk undersøkelser på Rakvåg, fordelt på to lokaliteter. Rakvåg 1 (ID 270835 ). Boplass fra steinalder, primært seinmesolitikum. Rakvåg 3 (ID 271876) er også fra steinalder, primært seinmesolitikum, pluss jordbrukstid: avsetninger i myrtorv tyder på mulig gjentatt avsvviing, mulig tilbake til seinneolitisk tid.