Utgravingsprosjekt

Purkholmen industriområde


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Raymond Sauvage

Tidsrom: August, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med bygging av tørrdokk ved Purkholmen Industriområde, skal Vitenskapsmuseet grave ut to gravrøyser som blir fjernet i forbindelse med byggingen. Begge røysene er 6-8 meter store og ligger med fin utsikt mot Nærøysundet og kystlandskapet.