Utgravingsprosjekt

Øygarden, Nordvik


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Geir Grønnesby

Tidsrom: 12.juni - 2.juli, 2018


Om prosjektet

Undersøkelse av gravrøyser