Utgravingsprosjekt

Øygarden, Kristiansund


Sted: Kristiansund, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Silje Elisabeth Fretheim

Tidsrom: April - juli, 2021


Om prosjektet

I forbindelse med utvidelse av industriområde Øygarden, Kristiansund skal det undersøkes en lokalitet fra eldste del av steinalder. Lokaliteten har ligget i en lun vik, 35-40 meter over havet. Dersom lokaliteten var strandbundet vil den ha en datering til 9300 f. Kr. I så fall er dette en av de eldste boplassene vi kjenner til i regionen. Datering av lokaliteten er derfor et av kjernespørsmålene når den skal undersøkes.