Utgravingsprosjekt

Strandavatnet, Østmundset


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Jostein Bergstøl

Tidsrom: mai - juni, 2018


Om prosjektet

Sikring av tuft fra jernalder/middelalder