Utgravingsprosjekt

Ørland Kirkegård


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Utgravning av bosetningsspor fra jernalder.

Viklem kirkested ligger sentralt på Brekstad på et punkt med meget god oversikt over landskap og kystlei. Tett ved kirken ligger en av Sør-Trøndelags største gravhauger, Viklemshaugen.

NTNU Vitenskapsmuseet har tidligere gjennomført flere arkeologiske utgravninger innenfor det nåværende planområdet. Undersøkelsene resulterte i funn av flere huskonstruksjoner, hovedsaklig fra eldre jernalder.

Utgravningene vil foregå i løpet av april og mai 2014