Utgravingsprosjekt

Opstad vestre


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Axel J. Mjærum

Tidsrom: September-oktober, 2019


Om prosjektet

Steinalderlokaliteter og bosetningsspor fra jernalder