Utgravingsprosjekt

Opphaug, Ørland


Sted: Ørland, Trøndelag
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Geir Grønnesby

Tidsrom: Mai, 2019


Om prosjektet

Dyrkningslag og kokegroper