Utgravingsprosjekt

Nygården, Ørland


Sted: Ørland, Trøndelag
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Geir Grønnesby

Tidsrom: 2019


Om prosjektet

Flateavdekking