Utgravingsprosjekt

Nyelv Bru, Nesseby k.


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Anja Roth Niemi

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Tidsrom: 18. Juli-19. August

Beskrivelse: I forbindelse med utbedring av veg skal Tromsø Museum undersøke deler av et boplassområde fra yngre steinalder. Nyelv og Gressbakken er kjent for sine mange tufter fra yngre steinalder, og et svært rikt funnmateriale er framkommet etter tidligere undersøkelser. Området som skal undersøkes berører ingen kjente tufter, men vi forventer likevel å finne spor etter en rekke ulike aktiviteter som fant sted på boplassen.