Utgravingsprosjekt

Nøttveit


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Leif Inge Åstveit

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Undersøking av, mellom anna, stolpehol, kokegroper, dyrkingslag og moglege graver. Utgravinga skjer i samband med reguleringsplan for bygging av bustadar.