Utgravingsprosjekt

Nordhamna


Sted: Bjørnøya, Svalbard
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Snorre Haukalid

Tidsrom: 2015


Om prosjektet

Arkeologiske undersøkelser av kulturlag, graver og del av Russisk fangststasjon på Bjørnøya.
Oppstart juni 2015 – Ti uker, fire uker i felt.
Prosjektleder Snorre Haukalid, feltleder Arild Skjæveland Vivås, ass. feltleder Dag Nævestad.
Sysselmannens på Svalbard logo