Utgravingsprosjekt

Monsrud (Merlid)


Sted: Sørum, Viken
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Frode Iversen

Tidsrom: Oktober, 2017


Om prosjektet

Bosetningsspor og gravfelt fra jernalder