Utgravingsprosjekt

Mjølfjell skytefelt


Sted: Voss, Vestland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Morten Ramstad

Tidsrom: August, 2021


Om prosjektet

Undersøkelser av to lokaliteter, en koksteinslokalitet og en liten steinalderlokalitet,  over tregrensa i Mjølfjellsområdet på Voss. Bakgrunnen er omreguleringer innenfor forsvarets skyte- og øvingsfelt på Mjølfjell.