Utgravingsprosjekt

Lomeland, Gjesdal


Sted: Rogaland, Gjesdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Even Bjørdal

Tidsrom: juni - juli, 2019


Om prosjektet

I sumar skal arkeologane gjere ei mindre undersøking på Lomeland i Gjesdal kommune. Statens vegvesen har laga reguleringsplan for vegutbetring av fylkesveg 45, og føremålet med planen er å betre trafikktryggleiken og standarden på vegen. På området som skal gravast ut er det mellom anna påvist ei mogleg røys og to separate område med kulturlag/dyrkingslag frå yngre bronsealder. Det er òg funne spor frå andre periodar.
Lomeland ligg i den nordlege delen av Gjesdal kommune, ca. 8 km aust for Ålgård og om lag 4 km vest for Oltedal. Landskapet i området er kupert, og garden ligg på nordsida av eit daldrag som strekker seg frå Edlandsvatnet i sørvest og ned mot Oltedal i nordaust. Nord for garden er det fleire høge fjellparti, og den høgaste toppen (Galte) ligg ca. 400 moh konstruksjonar.