Utgravingsprosjekt

Litløya, Flatanger


Sted: Trøndelag, Flatanger
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Grete Irene Solvold

Tidsrom: juli - august, 2021


Om prosjektet

Graving av gravrøys