Utgravingsprosjekt

Lisbetberget, Skatval IV


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Heidrun Stebergløkken

Tidsrom: 2017


Om prosjektet

Feltet ble påvist og befart av Bergkunstmuseet i mai 2016, NTNU Vitenskapsmuseet deltok også på en kort befaring i forbindelse med vårskjøtselen. Området skulle brukes til undervisningsformål som øvingsfelt for sprenging i regi av Ole Vig. Videregående skole. Det var i forbindelse med avdekking av masse at ristningene ble oppdaget og det ble gitt stoppordre fra fylkeskommunen. Feltet ligger fortsatt åpent og det er viktig å få gjennomført dokumentasjonen så fort som mulig, før det skjer en gjengroing av mikro- og makrovegetasjon på feltet.