Utgravingsprosjekt

Kvitsøy


Sted: Kvitsøy, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Sigrid Alræk Dugstad

Tidsrom: 2015


Om prosjektet

Statens vegvesen bygger ut E39 med ny tunnel under fjorden, Rogfast-forbindelsen og med den tunnel til Kvitsøy. Gravingene grunnes i nye tilfartsveier på Kvitsøy, hvor tre steinaldersboplasser vil bli berørt.

Gjennomføres i perioden juni – oktober 2015.