Utgravingsprosjekt

Kvamsfjellet [næringsområde]


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder/saksbehandler Jostein Bergstøl

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med næringsområde.

Fornminnetype: Jernvinneanlegg; jernalder – middelalder