Utgravingsprosjekt

Kristoffergarden


Sted: Ålesund, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Hanne Årskog

Tidsrom: April - mai, 2018


Om prosjektet

Undersøkelse av bosetningsspor fra jernalder.