Utgravingsprosjekt

Korsmyra


Sted: Bud, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Raymond Sauvage

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Undersøkelse av boplasser fra yngre steinalder. En av disse har kulturlag med mye bevart beinmateriale. Trolig undersøkelser i perioden august-oktober.