Utgravingsprosjekt

Kunnskapsbygging i fellesskap. Lidar-basert...


Sted: Klæbu, Trøndelag
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Ole Risbøl

Tidsrom: 2018 - 2021


Om prosjektet

NTNU Vitenskapsmuseet og Trøndelag fylkeskommune satt i gang et samarbeid med Klæbu historielag hvor vi i fellesskap jobber for å få kartlagt flest mulig kulturminner i utmarka i Klæbu. Museet produserer kart, med basis i LIDAR-data (flybåren laserskanning), mens historielaget går ut i terrenget og registrerer avvikene som dukker opp på kartene. 

Samarbeidet gir et godt grunnlag og viktig verktøy for forskning, forvaltning og formidling av Klæbus historie. Et slikt samarbeid er til gjensidig nytte og et viktig bidrag til økt kulturhistorisk kunnskap om Klæbu og hvilken betydning utmarka har hatt opp gjennom historien for den lokale og regionale utviklingen.